Styrelse & Kontakt


Funktion

Namn

Telefon

Mobil

E-post

Ordförande

Julia Andreasson


0705-290477

Vise ordförande

Bo Nilsson

033-122531

0708-417941

Kassör

Gunvor Söderberg

0301-40786

0704-380965

Sekreterare

Tina Andersson

0321-16166

0705-331677

Musikalisk ledare

Kalle Gollnik


0705-953133