Frågor & Svar


Frågor & Svar

 

Har ni några åldersgränser i er kör?

Man skall ha fyllt 15 år.


Vilken musik brukar ni sjunga?

Vi vill nog påstå att vi har en ganska bred musiksmak. Vi sjunger oftast till en kompgrupp eller orkester. Jazz och musikalmusik är nog körens starkare sida.


Gör ni mycket turnéer och resor?

Turnéer ganska sällan, men vi åker rätt ofta iväg över en långhelg där mindre körinslag ingår.


Kostar det något att vara med?

Vi är en ideell förening och har en medlemsavgift på 800 kr per år.


Hur bra sångare behöver man vara?

Du behöver viss erfarenhet av körsång men framför allt ett bra gehör, dvs vara lyhörd i kören och ha lätt för att härma. Att kunna läsa noter är givetvis ett plus men inget krav.


Hur ofta tränar ni och när?

En gång i veckan under skolterminerna (Ti 18.45-21.00) plus ett par längre extrarep. per år. Vi har också möjlighet att träna hemma till ljudfiler som vi lägger ut på hemsidan.


Måste man komma på alla övningar och framträdanden?

Vi utgår från att man är med så mycket man kan. Repertoaren är så pass krävande att man behöver delta regelbundet, både för sin egen och andras skull.


Hur många framträdanden gör kören per år ungefär?

Det har varierat mellan 4-10 de senaste åren, men vi har i regel ett huvudprojekt varje termin.


Har ni folk i kö som vill börja i kören?

Ja. Vi kontaktar dem när vi behöver fylla på i stämmorna och en lämplig tidpunkt uppstår med hänsyn till våra framträdanden under året.


Är det lättare att bli medlem om jag sjunger en viss stämma?

Ja, det kan ha en liten betydelse. Oftast är det lättast om man är bas eller1:a sopran.


Har ni något inträdesprov och hur fungerar det i så fall?

Ja. Man bokar ett sångtest på ca 15 min i anslutning till ordinarie övning. Körledare och stämledare är närvarande. Du skall ha förberett en sång du känner dig bekväm med. Om testet går bra får du känna dig för under fem körrepetitioner, varefter medlemskap prövas.


Hur anmäler jag mitt intresse?

För närvarande (2017-11-27) är kören fulltalig och tar inte in fler medlemmar.

Dock kan man anmäla sitt intresse genom att skicka ett mail till vår Ulrika Engman där man beskriver sin bakgrund och i vilken stämma man tror sig passa i.