Röda trådar

NÅGRA TYDLIGA RÖDA TRÅDAR I KÖRVERKSAMHETEN


Verksamheten i WomenMen har alltid vilat på två grundstenar, ”den musikaliska biten”,

Musikskapandet, och ”den sociala biten”, gemenskapen.


Om man jämför verksamheten med en väv, bildar musikskapandet ett rikt mönster av en  mångfald inslag av ”röda trådar” i olika nyanser (dvs olika musikaktiviteter), medan gemenskapen är varpen, den grund som håller upp och håller samman hela väven,

(dvs  hela körverksamheten).VAD, HUR OCH VAR


Repertoar och ackompanjemang


WomenMen’s repertoar var till en början av samma typ som Torsdagskörens, men den växte snabbt ut i de flesta populärmusikaliska riktningar. Efter snart 50 års körverksamhet är den idag mycket bred och omfattar nästan alla sorters musik från ”klassiskt” till ”jazziskt”. Tonvikten ligger dock på svängig, behaglig och pampig musik med vackra melodier och rika harmonier. I klartext innebär detta framför allt visor, gospel, jazz och pop samt evergreens,  film- och  musikalmusik.


Ett för WomenMen typiskt drag i sådana konsertprogram som kören själv sätter samman är blandningen av gammalt och nytt. Vi vill gärna få med också en och annan i programmet passande ”klassiker” från några av alla de olika genrer som vår repertoar innehåller, vilken musikstil de än representerar.


När kören ensam står för ett program, t ex sjunger julvisor och julsånger på någon julmarknad eller någon julfest, där vi kan ha ont om utrymme, sjunger vi ibland hela eller delar av programmet a cappella, dvs utan instrument.

 

Men när vi har utrymme, t ex när vi gör ett kyrkoprogram eller en egen konsert, framträder vi i regel tillsammans med vår egen kompgrupp eller ibland också tillsammans med någon annan mindre eller större orkester.


Spelplatser


Dessa kan variera mycket i fråga om storlek och karaktär och kan finnas både inomhus och utomhus. Det kan handla om små utrymmen eller om stora lokaler som får fungera som konsertlokaler.


Vi har t ex ett antal gånger framträtt utomhus i samband med julhandel då det varit både regnigt, blåsigt och kallt eller som vid julmarknaden hos Svenska Kyrkan i Paris, fruktansvärt trångt där vi stod tätt omgivna av marknadsbesökare på alla sidor.


Ett antal gånger har kören också blivit engagerad som underhållare av någon förening eller annan organisation, och då kan det ha handlat om gymnastiksal, idrottshall, simhall, bowlinghall, restaurang, personalrum, församlingshem, äldreboende och annat. För att inte tala om en alldeles speciell spelplats: jättestort öltält på tysk musikfest! Där är det inte bara folkligt, festligt och fullsatt, utan framför allt också väldigt ljudligt –även utan en hel kör med stora högtalare och fullbesatt blåsorkester.


De vanligaste spelplatserna är dock kyrkor och konsertlokaler. Vi har sjungit i alla typer av kyrkor, svenska och utländska, katolska, evangeliska och frikyrkor, från liten kyrka till stor domkyrka.  Men vi har också stått på en hel del olika scener, t ex i skolaulor, Folkets Hussalar och teatrar och på riktiga konsertestrader, som Åhaga, Stora scenen på Liseberg, Plaenen på Tivoli i Köpenhamn och den och pampiga Konzert- und Kongresshalle i  Bamberg.


”ÅTERKOMSTER”


En del engagemang för WomenMen har återkommit under flera år efter varandra. Det första exemplet på detta blev julsångsprogrammet ”O, helga natt” i Kinna kyrka. Detta

framfördes tillsammans med en ganska stor orkester, tillfälligt sammansatt av stråkar och blåsare från Mark och understödd av körens egen kompsektion. Mellan åren 1977 och 1982 framfördes detta program sammanlagt fem gånger, varje gång med några små ändringar av innehållet.


1986 inleddes nästa följd av återkommande engagemang i konserter bestående av musik med julanknytning. Då började kören medverka i Lions Luciasoaré i GA-kyrkan i Borås, oftast tillsammans med Borås Symphonic Band, och fram till 1997 hade kören varit på plats sju gånger.


I Caroli församling startades 1989 en annan serie julkonserter som då kallades ”Julsång i Caroli”. Där deltog oftast fyra eller fem lokala körer som a cappella tillsammans sjöng julens sånger. Fram till 1998 deltog WomenMen fem gånger i dessa konserter.SAMBETSPARTNERS


Möten med namnkunniga artister


Stjärntrumpetaren Magnus Johansson gör varje år en konsertturné som kallas ”I juletid”. Vid föreställningarna i Stenbocksskolan i Ulricehamn blev det också ”återkomst” då WomenMen från 2004 deltog som ”huskör” sex gånger och då fick nöjet att samarbeta med många kända artister utöver Magnus och hans parhästar Lennart Palm, Marie Arturén och Marcos Ubeda.


Där och vid andra tillfällen och på andra spelplatser har vi samarbetat med eller stått på samma scen som t ex Per-Erik Hallin, Putte Wickman, Göran Fristorp, Stefan Ljungqvist, Cyndee Peters, Lill-Babs, Jenny Silver, Sten Nilsson, Jessica Andersson, Sonja Aldén, Christer Björkman, Jill Johnson, Triple & Touch och Wiktoria.


Två mångåriga samarbeten


WomenMen har under alla år gärna samarbetat med större orkestrar, mest musikkårer och storband, och kanske gjort detta oftare än vad de flesta amatörkörer brukar göra. Två sådana samarbeten har nu pågått under mer än 35 år.


Hemvärnets Musikkår Borås


Det äldsta av dessa inleddes 1981, då kören gjorde en konsert med den orkester som då hette Borås Stadsmusikkår, och samarbetet fortsatte sedan under kommande år. Men då hade musikkåren bytt namn till Borås Symphonic Band och den bytte sedan namn ytterligare en gång, då den blev Borås Blåsarsymfoniker. Hela tiden var det dock i stort sett fråga om samma orkester, och med denna samarbetade kören vid sju luciasoaréer i GA-kyrkan och dessutom i konserter på Liseberg, i Bäckängsaulan och i Stadsparken.


2001 hade blåsarsymfonikerna hunnit lägga ned sin verksamhet, och ett antal musiker därifrån kom då till Hemvärnets Musikkår Borås.

Denna musikkår hade vi samarbetat med fyra år tidigare, när WomenMen för första gången

svarade för kördelen i konsertversionen av mässan ”Människan och skapelsen”. Samarbetet

mellan musikkåren och kören återupptogs nu 2001 och inledde en lång period av intensivt

samarbete med temakonserter i både Bäckängsaulan och på den 2002 invigda nya Åhaga-scenen. Från 2008 engagerades kören också i firandet av nationaldagen på Stora Torget och i Stadsparken. I slutet av decenniet drogs amarbetet med hemvärnsmusikkåren ned till att fram till 2010 omfatta nästan endast Nationaldagen. 2013 ersattes detta samarbete med ett nytt, då WomenMen inbjöds att medverka i Försvarsmaktens och Caroli församlings traditionella julgudstjänst i Carolikyrkan. Detta samarbete pågår fortfarande ...


Mjölby Stadsmusikkår


Ett tio år yngre samarbete inleddes den 21 mars 1991, då WomenMen träffade Mjölby Stadsmusikkår för första gången. Anledningen till detta möte var i korthet följande.


En boråsbördig flöjtist i musikkåren hade i sin ungdom spelat med i Borås Symphonic Band och då träffat på kören WomenMen. Från sin nya hemstad Mjölby ringde hon en dag i början av 1991 till kören och frågade efter några sångarrangemang för en konsert tillsammans med två körer från Mjölby. Hon fick en del arr och dessutom en kör som redan kunde arren – WomenMen.


Redan vid detta första möte märktes det, att det ”klickade” direkt mellan kören och musikkåren, och detta blev upptakten till en vänskap och ett samarbete som fortfarande består.


Tack vare samarbetet med denna eminenta musikkår har kören fått tillfälle att vara med på många konsertresor, inte bara till våra grannstäder och till Liseberg och Tivoli utan också till olika platser i Tyskland.


1995 gjordes en resa till Güstrow i Mecklenburg-Vorpommern med konserter i såväl teatern som i domkyrkan och 1998 gjordes en veckolång resa till norra delen av Bayern. Med Schweinfurt som bas framträdde vi såväl där som i kurorterna Bad Kissingen och Bad Brückenau och dessutom i Bamberg Konzert- und Kongresshalle.


Men framför allt har WomenMen sedan år 2000 tillsammans med Mjölby Stadsmusikkår besökt den återkommande ”Musikfest” som vart tredje år äger rum i Bad Bramstedt i Schleswig-Holstein. Det hittills senaste besöket skedde 2015.


Sedan första mötet 1991 har kören och musikkåren tillsammans hittills gjort 34 konserter, varav ungefär hälften har ägt rum i Tyskland. Den gemensamma repertoaren är mycket blandad, från sakralt till schlager och pop, och värt att notera är, att det blivit lite av en specialitet för vår konstellation att göra mycket musik från filmer och musikaler.


Vårt intensiva samarbete firades efter 25 år med konserten ”Landet runt – en nostalgisk musikresa genom Sverige”, som presenterades i både Mjölby och i Borås i oktober 2016.VÅRA EGNA FRAMTRÄDANDENKörens framträdanden ”på egen hand” har mest skett i Borås och Sjuhäradsbygden och brukar huvudsakligen vara av två slag, engagemang eller egenproducerade konserter.


Kören får då och då förfrågningar och engagemang från föreningar och andra sammanslutningar, arbetsplatser och firmor och t o m  ibland från privatpersoner,

som vill ha en kortare eller längre underhållning, vid t ex idrottstävlingar eller andra större evenemang, förenings- eller firmafester, julhandel, -marknader, eller olika avslutningar.


Vi besöker ofta kyrkor för att framföra längre program av olika typer, t ex ”Musik i sommarkväll”, musikgudstjänst, gospelkonsert eller ett blandat program som passar att framföra i kyrkorummet. Sådana program med musik från olika genrer brukar vi helt enkelt kalla för ”kyrkokonserter”.


WomenMen har nästan alltid egna konserter på gång, och större estradkonserter försöker vi också att i möjligaste mån förlägga till bra konsertlokaler. Så länge Folkan fanns hade vi flera stora konserter där, bl a den minnesvärda filmmusikkonserten ”As time goes by”. På Bäckängsgymnasiet har vi haft en mängd stora konserter under åren, både blandade program, temakonserter och jubileumskonserter. Bland annat presenterade vi där under 2009-2010 två  ”Musical Selections”-konserter och en jubileumskonsert för att fira körens 40-årsjubileum. Vi har också varit på både Stadsteatern med ”Sing and swing” 2008 och på Åhaga med ”Walk between raindrops” 2015 och med succékonserten ”Julstök” 2017. Vid den sistnämnda konserten satte kören dessutom nytt ”klubbrekord” i antal konsertbesökare, då vi genom att ha en publiksiffra på närmare 650 personer överträffade det gamla publikrekordet från ”Sing and swing ” på Stadsteatern.GEMENSKAPEN


Verksamhetens andra grundidé, vid sidan av musikutövandet, har alltid varit gemenskapen.

Båda dessa grundidéer är lika viktiga, och i den sistnämnda måste man också räkna in många

typer av nödvändig verksamhet, i vilka det alltid är ett stort antal medlemmar verksamma.


Självklart måste många viktiga saker handläggas och åtgärdas av körens styrelse som väljs av varje årsmöte. Till sin hjälp har styrelsen ett antal olika arbetsgrupper och specialuppdrags-

funktionärer, som också utses av årsmötet.


Det gäller då oftast en mängd praktiska saker inför en kommande konsert eller resa och ibland också en kombination av båda. Då rör det sig t ex om repertoar och noter, utrustning, lokaler, inhyrda medarbetare, marknadsföring, annonsering och biljettförsäljning och mycket annat, som nästan alltid också inbegriper ekonomiska frågor. Utan det regelbundna arbetet i styrelse, specialfunktioner och arbetsgrupper som pågår under varje verksamhetsår skulle kören inte fungera.


I en del mindre föreningar med speciell inriktning kan det ofta vara så, att den person som leder verksamheten, t ex tränaren eller dirigenten, också nästan alltid är den som ”fixar” allt mellan himmel och jord, från pausfika till lokaler och transporter. I WomenMen har det aldrig varit så, utan vi har under alla år haft en oerhört väl fungerande organisation av vår verksamhet. Det finns t ex alltid en kommitté som arbetar fram de musikprogram som skall genomföras, och det finns inför större konserter en scengrupp och en teknisk grupp som sköter allt som gäller för själva framförandet på scenen, och det tillsätts specialkommittéer för olika aktuella delfrågor som t ex körläger, längre resor eller utlandsbesök och liknande.


I nästan alla dessa styrelse- och -kommittéplanerade situationer behövs också de två för kören otroligt viktiga klubbmästarna, som årsmötet väljer. Dessa ser bl a till att det ordnas med någon form av mat, dryck och fika under körläger, längre repetitioner eller konsertförberedelser, att det ordnas trivselträffar eller fester under året eller att det fixas liknande projekt, något som alltid bidrar till att stärka körgemenskapen. Klubbmästarna tar nästan alltid hjälp av ytterligare några körmedlemmar för att kunna skapa bästa möjliga trivselsituationer.


En speciell typ av företeelse som alltid har förstärkt gemenskapen och som man speciellt måste nämna är resor av olika typer. Det kan ha varit t ex en intensiv tvådagars weekendresa till Mjölby med start tidigt på lördag morgon åtföljd av förmiddags- och eftermiddagsrepetition med lunchpaus tillsammans med musikkåren, kvällssamkväm, övernattning på vandrarhemmet, frukost, kort eftermiddagsrepetition och sedan söndagskvällskonsert följd av snabb hamburgerpaus vid E 4:an i Mjölby före återresan och därefter återkomst till Borås runt midnatt.

 

Eller det kan ha varit en fyradagars resa med buss eller flyg till Berlin eller Bryssel med förbokade sightseeingturer och tid för strövtåg, shopping och museiebesök, gemensamma middagar för hela kören och på söndagen medverkan i gudstjänsten i Svenska kyrkan.

Allt sådant här har mycket stor betydelse för sammanhållningen och gemenskapen och för den upplevelse det är att vara medlem av WomenMen.


Aktivteter av detta slag hade inte kommit till stånd utan det stora engagemang som styrelsen och medlemmarna visar för kören och dess verksamhet.