Betydelsefulla händelser

HÄNDELSER SOM BLEV BETYDELSEFULLA


1983 samarbetade WomenMen för första gången med en stor orkester, när man tillsammans med dåvarande Borås Stadsmusikkår presenterade konserten ”Musik för allätare”. Det har så småningom visat sig, att denna titel skulle kunna fungera som en kortfattad beskrivning av körens repertoarmässiga utveckling sedan starten.Ett stort projekt för kören var det när vi under 1988 i en tillfälligt sammansatt grupp arbetade fram vår första egna temakonsert. Under en lördag och söndag i november presenterade vi inför två fullsatta salonger på Folkan filmmusikkavalkaden ”As time goes by”, framförd tillsammans med ett tillfälligt ihopsatt storband.


Arbetsgrupper, temakonserter och storband skulle det så småningom bli mera av.....Mars 1991 medförde en resa och ett möte som skulle visa sig bli mycket betydelsefullt för WomenMen. Då träffade vi nämligen den eminenta Mjölby Stadsmusikkår för första gången,

och det ”klickade” då direkt mellan kören och musikkåren. Detta stimulerande och givande samarbete pågår fortfarande....1997 inträffade ytterligare en start för ett långt samarbete. Då engagerades WomenMen för att för första gången sjunga tillsammans med Hemvärnets Musikkår Borås. Med saxofonisten Ingmar Nordström som gästsolist i en konsert i GA-kyrkan i Borås blev detta körens första framförande av musiken till mässan ”Människan och skapelsen”, som senare har åter-

kommit vid flera tillfällen.


Även denna musikkår skulle visa sig bli en ofta återkommande samarbetspartner till kören.I Mjölby Stadsmusikkår fanns en del musiker som också spelade i Mjölby Storband, och efter mer än 15 års bekantskap med dessa hade vi börjat tala om ett samarbete även mellan storbandet och kören. På hösten 2008 kunde vi efter grundliga förberedelser med arrangemang och repetitioner till slut realisera planerna och på såväl Mjölby Kulturscen som på Borås Stadsteater då presentera programmet ”Sing and Swing”. Denna programtitel beskrev precis vad det hela handlade om, ett urval kända jazz- och evergreenmelodier med kör och storband, en inte helt vanlig kombination.

En förkortad version av programmet framfördes sedan året efteråt på ”16. Internationales Musikfest Bad Bramstedt”.


Det skulle senare på hemmaplan bli mera av jazz- och evergreenmusik och storband...Vid slutet av 1990-talet hade WomenMen tillsammans med Mjölby Stadsmusikkår framträtt i flera kyrkor i både norra och södra Tyskland, men vid adventstiden 2009 skedde körens första egna besök i en kyrka utomlands. Då blev vi inbjudna att under två dagar medverka vid den populära julmarknaden hos Svenska Kyrkan i Paris.


Medverkan i kyrkor i större utländska städer kom sedan att fortsätta, och fram till 2013 hade kören också varit i London, Berlin, Rotterdam och Bryssel.


Decenniet avslutades med att WomenMen firade sin 40-åriga tillvaro genom att från hösten 2009 till hösten 2010 genomföra ett helt jubileumsår. Under detta gjorde vi två ”Musical Selections”-konserter med Mjölby Stadsmusikkår, en ”Jubileumsblandning” med Hemvärnets Musikkår Borås och två framföranden av mässan ”Människan och skapelsen” 

i olika kyrkor tillsammans med vår egen kompgrupp och Kinds Saxofonkvartett.Efter jubileumsåret fick WomenMen från hösten 2010 en ny musikalisk ledare. Ingvar Johansson överlämnade då ledarskapet till Mikael Svedberg, som varit körens ordinarie  pianist sedan 1976, och fick  nu i stället hedersuppdraget att vara körens mentor.

Mikaels första konsert blev ett samarbete med och på initiativ av Hills Blue Unit, ”Coming home - en hyllning till gospelns rötter”, som framfördes två gånger under augusti 2011.


Med Mikael som ny ledare tog kören åter upp det tidigare prövade konceptet ”kör plus storband”. Under åren 2012-2014  gjordes fyra konserter med jazz- och evergreenmelodier tillsammans med Tranemo Storband och Edmonds Big Band från Vara.


Den sista konserten med Mikael Svedberg som musikalisk ledare ägde rum i oktober 2016.

Tillsammans med Mjölby Stadsmusikkår framförde vi då i både Mjölby och Borås  konsertprogrammet  ”Landet runt – en nostalgisk musikresa genom Sverige”.


Därefter återvände Mikael till sin roll som körens pianist, och musikern och körpedagogen Karl-Johan ”Kalle” Gollnik, tidigare medlem i kören, återvände då i rollen som ny musikalisk ledare för WomenMen.


Kalles första framträdande i ledarrollen blev två kyrkokonserter med kören, solister, kompsektion och Hemvärnets saxofonkvartett i körfavoriten ”Människan och skapelsen”,

som kören under våren 2017 nu framförde för tredje gången - men kanske inte sista...