Historia

HUR DET BÖRJADE... OCH HUR DET FORTSATTE...


På hösten 1969 bildades i Viskafors en kör bestående av elever som då sjöng i eller tidigare hade sjungit i Viskaforsskolans högstadiekör. Denna nya fritidskör, som startades och leddes av språk- och musikläraren Ingvar Johansson, kallades Torsdagskören.


I ganska löst organiserad form och i nära samarbete med skolan fortsatte kören - med växande framgång och kvalitet - till och med våren 1974.


...OCH HUR DET FORTSATTE...


Från hösten 1974 tog kören ”time out”, och en mindre grupp bland medlemmarna började arbeta med en bättre, fastare och mera utarbetad organisation. Man hoppades nämligen att så småningom kunna få till stånd en fortsättning på det tidigare så framgångsrika och uppskattade körsjungandet, och så blev det också.


Den nya kören blev en fristående ideell förening och fick namnet WomenMen, och i december 1976 presenterade kören - med samma musikaliska ledare som tidigare- sin första

egna offentliga konsert.


Från denna omstart av den gamla kören bestående av viskaforselever finns idag fortfarande tre personer kvar i WomenMen. Men det har också försvunnit och tillkommit ett stort antal sångare och musiker under årens lopp och då även från många andra platser.


Idag består kören av musikalisk ledare, ca 50 sångare och ett kompband, alla hemmahörande i trakterna runt omkring Borås, från Göteborg i väster till Ulricehamn i öster.


Kören samarbetar sedan några år tillbaka med Studieförbundet Vuxenskolan.