2019 och vidare

NU NÄRMAR VI OSS 2019,


året då kören fyller 50 år. Detta är en ovanligt lång existens för en obunden amatörkör, och om man undantar Borås symfoniorkester, Hemvärnets musikkår och kyrkornas körer är WomenMen då Borås näst äldsta musikutövande sammanslutning, ”still gong strong”.

(Bara Metrokvintetten, som ibland varit även kvartett och sextett, har funnits längre och är fyra år äldre än WM.)
Här slutar historieskrivningen.

Det har varit en källa till mycket stor glädje att vara med om denna snart 50-åriga körhistoria,

och det har varit ett sant nöje att berätta den.


Viskafors i januari 2018


INGVAR JOHANSSON

Mentor och tf historieskrivare