Styrelse & Kontakt

Funktion

Namn

Telefon

Mobil

E-post

Ordförande

Julia Andreasson


0705-290477

Vise ordförande

Linda Svensson

0735-060718

Kassör

Gunvor Söderberg

0301-40786

0704-380965

Sekreterare

Johanna Kronqvist

0730-580375

Musikalisk ledare

Kalle Gollnik


0705-953133